Veranderlijke evenwicht Soms komen werkgevers en werknemers voor nieuwe afwegingen te staan. Afwegingen in verband met de juiste mix van behoud versus verandering. Bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zullen daarbij niet altijd parallel verlopen. Het is dan ook onvermijdelijk dat partijen soms tot het besef komen dat het beter is uit elkaar te gaan.

Outplacement kan in zo’n situatie de aangewezen weg zijn

Bij verandering van werkkring gaat het er om dat zowel voor de werkgever als werknemer aanvaardbare oplossingen gegeven worden. Belangrijk is te zorgen voor het welbevinden van de cliënt en bijdragen aan het behoud van sociaal imago van de opdrachtgever